BulkTEAM

BulkTEAM AB är Powder-Trans koncernbolag i Sverige. BulkTEAM är ett bulkspeditionsbolag som först och främst verkar i Sverige men också i de övriga nordiska länderna. BulkTEAM grundades som ett ”joint venture”-bolag år 2014 men blev 2019 i sin helhet överfört i Powder-Trans ägo.

BulkTEAM är specialiserat på pulvertransporter, lagerhantering och omlastning. Vi har lager i Dalby, Sverige och utanför Åbo i Finland. Vi kan erbjuda både kortvarig och långvarig lagring. Vi kan också erbjuda kostnadseffektiv hantering och lastning från storsäckar till bulkbil och från bulkbil till storsäckar.

 Mera info om BulkTEAM hittar du här.