Meny Stäng
Kvalitetscertifikat

Vår verksamhet är auditerad och styrs enligt SQAS-systemet. Vi följer också standarden ISO 39001 som är ett säkerhetsledningssystem för vägtrafik och som fäster uppmärksamhet vid trafiksäkerheten inom företaget.

Uppföljning

Alla våra transporter följs upp med hjälp av vårt skräddarsydda verksamhetsstyrningssystem. Med vårt unika system kan vi effektivt planera, styra och följa upp både fordon och våra chaufförers arbetsprestationer.

Fordonspark

Alla våra fordonskombinationer har byggts och utrustats för transport av produkter i granulat- och pulverform. Vår fordonspark som fyller alla miljökrav har den modernaste utrustningsnivån på marknaden.

Skolning

Vår första prioritet är arbetssäkerhet. Därför ger vi våra egna chaufförer en omfattande skolning. Målsättningen är att reducera säkerhetsrisker samt att minska skador och att förhindra olyckor i arbetet och trafiken.

previous arrow
next arrow
Slider

Powder-Trans är ett av Nordens största företag inom pulvertransporter. Vårt främsta verksamhetsområde utgörs av de Nordiska länderna men vi verkar också i de baltiska länderna och i Centraleuropa.

Beställningsportal

Powder-Trans har öppnat en beställningsportal till våra kunders förfogande. Vid användning av portalen går beställningarna snabbt och problemfritt.

Transportbeställningar

Beställningar via epost: booking@powder-trans.fi
eller per telefon: +358 (0)20 779 2079. Här hittar du också våra transportledares kontaktuppgifter.

Lager

Här hittar du snabbt vår lagerpersonals kontaktuppgifter. Via följande epost får du också tag på lagret: warehouse@powder-trans.fi.

Nyheter

Kesaterveiset
Covid_19_sv
Kuljetusmessut_2019