Työturvallisuus

Työturvallisuus kaikkien yhteiseksi hyväksi

Työturvallisuus on ykkösasiamme ja koulutamme kattavasti omat kuljettajamme. Kuljetusten liikenne- ja työturvallisuuden päämäärinä ovat turvallisuusriskien pienentäminen, poistaminen, vahinkojen vähentäminen ja onnettomuuksien estäminen. Yrityksen tehtävä on auttaa henkilökuntaa omaksumaan oikea asenne työ- ja liikenneturvallisuuteen. Työturvallisuuskeskus TTK:n luvalla koulutamme omille kuljettajillemme työturvallisuuskortin, joka on pakollinen lisäkoulutus jokaiselle kuljettajallemme, sekä liikenne- ja turvallisuusvirasto Traficomin luvalla EU-direktiivin vaatimat kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Myös ajotapa- , ennakoiva ajo-, ajotapaseuranta- ja jauhekuljetuskoulutus kuuluvat yrityksemme koulutusohjelmaan. Suurin osa kuljettajista on suorittanut myös ensiapukurssin. Koulutukset koskevat myös sopimusliikennöitsijöitä.

Olemme laatineet myös liikenneturvallisuuden johtamisen suunnitelman, joka perustuu ISO 39001-standardiin. Suunnitelmaan kuuluvat yrityksen turvallisuustason arviointi sekä liikenneturvallisuuden päämäärät, niihin liittyvät vastuut, riskianalyysi, toimintaohjelma ja tiedottaminen.

Myös lastaus- ja purkupaikkoihin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen, ja niistä tehdään riskikartoitukset.