Työturvallisuus

Työturvallisuus kaikkien parhaaksi

Työturvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Siksi koulutamme laaja-alaisesti omat kuljettajamme. Tavoitteena on turvallisuusriskien pienentäminen sekä vahinkojen vähentäminen ja onnettomuuksien estäminen työssä ja liikenteessä. Yrityksen tehtävä on huolehtia, että henkilökunnalla on korkeatasoista osaamista ja oikea asenne liikenne- ja työturvallisuuteen.

Järjestämme Työturvallisuuskeskus TTK:n luvalla kuljettajillemme työturvallisuuskorttikoulutuksen, joka on pakollinen lisäkoulutus jokaiselle kuljettajallemme. Lisäksi järjestämme liikenne- ja turvallisuusvirasto Traficomin luvalla EU-direktiivissä edellytetyt kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset.

Myös ajotapa- , ennakoiva ajo-, ajotapaseuranta- sekä jauhekuljetuskoulutus kuuluvat koulutusohjelmaamme. Suurin osa kuljettajista on suorittanut myös ensiapukurssin. Koulutuksemme koskevat myös sopimusliikennöitsijöitämme.

Noudatamme myös omaa ISO 39001-standardiin perustuvaa liikenneturvallisuuden johtamisen suunnitelmaamme. Suunnitelman osa-alueita ovat yrityksen turvallisuustason arviointi sekä liikenneturvallisuuden päämäärät, niihin liittyvät vastuut, riskianalyysi, toimintaohjelma ja tiedottaminen.

Lisäksi tutustumme mahdollisuuksien mukaan ennakkoon lastaus- ja purkupaikkoihin, ja laadimme jokaisesta uudesta lastaus- ja purkupaikasta riskikartoituksen.