Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet för gemensamma bästa

Vår första prioritet är arbetssäkerhet. Därför ger vi våra egna chaufförer en omfattande skolning. Målsättningen är att reducera säkerhetsrisker samt att minska skador och att förhindra olyckor i arbetet och trafiken. Företagets uppgift är att hjälpa personalen få rätt kunskap om och en god attityd gentemot trafik- och arbetssäkerhet.

Med arbetsskyddscentralen TTK:s tillstånd ordnar vi arbetssäkerhetskorts-skolning, vilket är en obligatorisk tilläggsskolning för alla våra chaufförer. Med Transport- och kommunikationsverket Traficom:s tillstånd ordnar vi också fortbildningsskolningar för chaufförernas yrkeskompetens. Dessa är obligatoriska enligt ikraftvarande EU-direktiv.

Därtill omfattar vårt skolningsprogram skolning i körstil, förebyggande körning , körstilsuppföljning samt pulvertransporter. Största delen av chaufförerna har också gått förstahjälpkursen. Våra skolningar gäller även våra avtalstrafikanter.

Vi följer även vår egen plan för ledning av trafiksäkerheten som baserar sig på ISO 39001-standarden. I planen ingår en bedömning av företagets säkerhetsnivå samt trafiksäkerhetsmål, ansvar, riskanalys, verksamhetsplan samt informering.

Dessutom bekantar vi oss i mån av möjlighet i förväg med lastnings- och lossningsplatser samt gör en riskanalys av varje ny lastnings- och lossningsplats.