Meny Stäng

Uppföljning och rapportering

Alla våra transporter följs upp med hjälp av vårt skräddarsydda verksamhetsstyrningssystem. Med vårt unika system kan vi effektivt planera, styra och följa upp både fordon och våra chaufförers arbetsprestationer. Alla arbetsskeden registreras i systemet. Produkten som skall transporteras levereras enligt avtal i rätt tid och till rätt ställe. Vi har även möjlighet att integrera vårt system med kundens datasystem.