Vakuumtrailer

Powder-Trans har tagit i bruk en vakuumtrailer, ett helt nytt släp som tack vare sin specialbyggda tank klarar undertryck. Dessutom kan material både sugas in i och blåsas ut ur tanken.

Med sin nya trailer breddar Powder-Trans möjligheterna för kunderna  Nu kan man vid behov suga in material och förflytta det till exempelvis en silo där det ska blåsas in, något som är rätt ovanligt men som det visat sig att det finns ett behov av dessa tjänster

Förutom att det fyller behovet hos en del kunder är det nya släpet också ett exempel på Powder-Trans satsningar på miljövänlighet i sin verksamhet. Den nya trailern svarar på ett ökande behov av återvinning och ett intresse för att minimera slöseri av material. Jämfört med vanliga sugbilar som tömmer exempelvis slam är Powder-Trans trailer ett alternativ som kan rengöras helt och hållet mellan transporterna och fungerar därför för de flesta material, alltifrån sand och kalk till plastprodukter. Det gör fordonet unikt.

Den nya vakuumtrailern är specialbyggd av den tyska tillverkaren Feldbinder. Tack vare förstärkningar tål den undertryck, medan resten av funktionerna handlar om speciell teknik och utrustning. Fordonet har en mängd olika filter, en annorlunda kompressor och övrig utrustning för att kunna både blåsa och suga.