Miljö & kvalitet

Miljö och kvalitet med lång erfarenhet

Powder-Trans har redan länge arbetat målmedvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Vi strävar efter att använda den rätta fordonskombinationen vid varje transportuppdrag och på det viset kunna optimera så hög lastningsgrad som möjligt och nå så lite tomkörning som möjligt.

Vi följer hela tiden online med chaufförernas ”ECO-DRIVING”-körsätt och använder oss också av alternativa bränslen. Med dessa metoder, genom att använda oss av en modern och ekonomisk fordonspark, samt genom att ständigt utbilda chaufförerna i ekonomisk körning, minskar vi aktivt vår belastning på miljön.

Dessutom kan vi erbjuda transporter där vi kör med enbart HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) – förnybar biodiesel som är producerad av 100% förnybara råvaror. Med HVO -förnybar biodiesel kan man minska koldioxidutsläppen med hela 90%. Även fordonskombination som drivs med LNG naturgas finns i fordonsflottan.

Vår verksamhet är auditerad enligt SQAS-systemet, och företaget har följande certifikat:

Standarden ISO 39001 är ett säkerhetsledningssystem för vägtrafik och fäster uppmärksamhet vid trafiksäkerheten inom företaget. I Finland har endast ett fåtal företag detta certifikat.

ISO 9001-kvalitetssystemet är en certifiering som definierar internationella krav på kvalitetssäkringen.

ISO 14001 är världens mest kända modell för miljöledning, där man satsar på organisationernas miljöskyddsnivå samt en god hantering av miljöfrågor.