Integritetspolicy

Uppdaterad: 8 december 2023

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information och integritet när du lämnar information till Powder-Trans eller använder våra tjänster. Vi följer kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för skydd och användning av personuppgifter.

Powder-Trans-gruppen inkluderar Powder-Trans Ab Oy, Powder-Trans Sweden AB och Powder-Trans Balticum OÜ.

Register

Registerbeteckningar:

  • Powder-Trans kund- och marknadsföringsregister
  • Powder-Trans rekryteringsregister
  • Powder-Trans fordon- och spårningsregister

Registeransvarig:

Powder-Trans Group
Eteläkaari 8, 21420 Lieto, FINLAND
gdpr@powder-trans.fi
+358 (0)20 779 2079

Ansvarig för integritet och register:

Powder-Trans Group
gdpr@powder-trans.fi

Integritet och Register

Vi samlar in information om användare av våra webbplatser och tjänster, personer som går med i våra e-postlistor, interaktioner via e-post som vi skickar och via våra formulär för kontaktbegäran. Vi samlar också in och kompletterar information från offentliga register.

Vi använder den insamlade informationen för att kommunicera i försäljnings- eller rekryteringssyfte och för att planera och genomföra vår marknadsföring och kundkommunikation.

Datan lagras i säkra servermiljöer som kräver inloggning och autentisering. Data kan behandlas utanför EU i Googles och METAs tjänster enligt Privacy Shield-avtalet eller motsvarande ramverk.

Powder-Trans säljer inte eller lämnar ut användardata.

Du kan granska, begära borttagning eller korrigera din information genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@powder-trans.fi.

Vi svarar på integritetsrelaterade frågor senast 30 dagar efter mottagandet av frågan.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Webbplats och cookies

Vi samlar in information om användningen av vår webbplats och våra tjänster. För webbplatsbesökare är behandlingen baserad på behandlarens berättigade intresse. Informationen behövs för att spåra och statistik över vår webbplatsanvändning, rikta och mäta reklam och tillhandahålla tjänster på vår webbplats. Den insamlade informationen hjälper oss att utveckla vårt innehåll och våra tjänster för att bättre motsvara användarnas behov.

Förutom Powder-Trans egna cookies använder webbplatsen cookies från webbtjänster som Google och META. Dessa cookies används för att mäta webbplatsanvändning och rikta reklam. Du kan inaktivera cookies genom cookiefrågealternativen. För mer information om cookie-funktionalitet kan du hänvisa till Wikipedias beskrivning av hur cookies fungerar.

Powder-Trans kan inte identifiera enskilda användare baserat på informationen som samlas in från användning av webbplatsen. Därför kan vi inte tillhandahålla information om enskild användares visningar, tid spenderad på webbplatsen eller annan mätdata.

E-postlistor, e-post, postadress och telefonnummer

Den rättsliga grunden för behandling av information i e-postlistor är det samtycke som personen ger när de går med i listan. Varje person går med i listan frivilligt och kan avregistrera sig självständigt. För e-postlistor behålls informationen så länge personen är en prenumerant.

E-postadresser samlas in på vår webbplats när du går med i e-postlistan, svarar på pris- och kontaktbegäranden samt i samband med svar på rekryteringsannonser. Vi begär kontaktinformation vid registreringar, beställningar, undersökningar, lotterier och tävlingar direkt från användare vid olika evenemang som mässor och andra sammankomster.

E-postregistret innehåller personuppgifter som personens namn, e-post och telefonnummer för kommunikationsändamål.

E-postadresser används för att skicka e-postmeddelanden från Powder-Trans, innehållande redaktionellt innehåll, tips, meddelanden och reklam.

Vi begränsar visnings- och ändringsbegäranden för e-postlistinformation till att begäras via e-post, eftersom en förfrågan som tas emot från e-postadressen är det enda sättet att säkerställa att den som begär informationen äger den e-postadressen.

Du kan avsluta prenumerationen på våra nyhets- och marknadsföringsbrev när som helst genom att klicka på länken i e-postens sidfot.

Sociala medier

Vi har tillgång till information om följare på våra sociala mediekonton. Företag som tillhandahåller plattformar för sociala medier, som Facebook, underhåller information om följare på sina egna tjänster.

Powder-Trans rapporteringskanal

Powder-Trans har förbundit sig till ansvarsfull affärsverksamhet och strävar efter att främja etiska verksamhetsmetoder. Vi ser allvarligt på all olaglig och oetisk verksamhet och all övrig verksamhet som strider mot våra direktiv och uppmuntrar till att informera oss alltid om en välgrundad misstanke om sådan verksamhet föreligger.

Det är viktigt att våra anställda, partners och övriga intressegrupper informerar oss om sina bekymmer och misstankar om olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot våra direktiv. Vi ber dig i första hand tala med din chef eller med din kontaktperson om dina misstankar. Om detta inte är möjligt, kan du använda denna rapporteringskanal för att anmäla dina misstankar.

Du behöver inte ha säkra uppgifter angående frågan, men du måste göra anmälan i god tro. Det är uttryckligen förbjudet att göra ogrundade anmälningar med avsikt.
Undvik att uppge personuppgifter, i synnerhet känsliga personuppgifter, när du gör anmälan. Vi kanske inte alls får behandla din anmälan, om den innehåller uppgifter som är förbjudna enligt lag.

Du kan uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter när du gör anmälan, men om du vill kan du även göra din anmälan helt anonymt genom att använda denna integritetsskyddade kanal. Om du bifogar bilagor till din anmälan, kommer systemet automatiskt att ta bort metadata med anknytning till identifiering ur bilagorna.

Kanaltjänsten produceras av Easywhistle Oy som är en utomstående och oberoende tjänsteleverantör. Easywhistle Oy ansvarar för kanalens tekniska utförande, ser till att anmälarens anonymitet är tryggad, att uppgifterna i anmälan är väl skyddade och att systemet uppfyller de strängaste dataskyddskriterierna. Mer information på adressen https://www.easywhistle.com/users.

När du lämnar in en anmälan får du ett unikt ärendenummer som du kan använda för fortsatt kommunicering med oss. Spara ärendenumret på ett säkert ställe. Med ärendenumret kan du fortsätta att vara anonym när du kommunicerar med oss. Vi kommer att begära mer information av dig om ärendet, om det behövs via kanalen och rapportera hur behandlingen av fallet framskrider.

De uttryckta misstankarna undersöks konfidentiellt enligt ett bestämt förfarande. Inga eventuella påföljdsåtgärder vidtas innan utredningen är klar. Endast personer som absolut behöver det för att kunna utföra utredningsarbetet, får information om utredningsarbetet och anmälan.

Länk till rapporteringskanal: https://app.easywhistle.com/report/powder-trans/new

Tack för ditt förtroende.

Powder-Trans Group