Fordonspark

Fordonspark speciellt för dina transporter

Alla våra fordonskombinationer är tillverkade och utrustade för transport av produkter i granulat- och pulverform. Vår fordonspark fyller alla miljökrav och har den modernaste utrustningsnivån på marknaden.

Fordonsparkens kapacitet och antalet fordon anpassas alltid efter situation och behov. De tekniska egenskaperna hos fordonsparken gör det möjligt att maximera laststorleken.

Vi kör med olika fordonstyper och Powder-Trans väljer de fordon som lämpar sig bäst för kundens behov. Powder-Trans har omfattande kännedom om kraven i olika länder vilket beaktas i valet av fordon.

Powder-Trans fordonspark fyller samtliga transportkrav som ställs av EU och alla våra tankar är tryckbesiktade.