Materialhantering och lager

Finland

Rami Virtanen
Lagerförman
+358 (0)20 779 2075
rami.virtanen@powder-trans.fi

Sverige

Mirsad Mustafa
Lagerförman
+46 (0)700 808 389
mirsad.mustafa@powder-trans.se