Rapporteringskanal ”Visselblåsare”

Powder-Trans har förbundit sig till ansvarsfull affärsverksamhet och strävar efter att främja etiska verksamhetsmetoder. Vi ser allvarligt på all olaglig och oetisk verksamhet och all övrig verksamhet som strider mot våra direktiv och uppmuntrar till att informera oss alltid om en välgrundad misstanke om sådan verksamhet föreligger.

Det är viktigt att våra anställda, partners och övriga intressegrupper informerar oss om sina bekymmer och misstankar om olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot våra direktiv. Vi ber dig i första hand tala med din chef eller med din kontaktperson om dina misstankar. Om detta inte är möjligt, kan du använda denna rapporteringskanal för att anmäla dina misstankar.

Du behöver inte ha säkra uppgifter angående frågan, men du måste göra anmälan i god tro. Det är uttryckligen förbjudet att göra ogrundade anmälningar med avsikt.
Undvik att uppge personuppgifter, i synnerhet känsliga personuppgifter, när du gör anmälan. Vi kanske inte alls får behandla din anmälan, om den innehåller uppgifter som är förbjudna enligt lag.

Du kan uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter när du gör anmälan, men om du vill kan du även göra din anmälan helt anonymt genom att använda denna integritetsskyddade kanal. Om du bifogar bilagor till din anmälan, kommer systemet automatiskt att ta bort metadata med anknytning till identifiering ur bilagorna.

Kanaltjänsten produceras av Easywhistle Oy som är en utomstående och oberoende tjänsteleverantör. Easywhistle Oy ansvarar för kanalens tekniska utförande, ser till att anmälarens anonymitet är tryggad, att uppgifterna i anmälan är väl skyddade och att systemet uppfyller de strängaste dataskyddskriterierna. Mer information på adressen https://www.easywhistle.com/users.

När du lämnar in en anmälan får du ett unikt ärendenummer som du kan använda för fortsatt kommunicering med oss. Spara ärendenumret på ett säkert ställe. Med ärendenumret kan du fortsätta att vara anonym när du kommunicerar med oss. Vi kommer att begära mer information av dig om ärendet, om det behövs via kanalen och rapportera hur behandlingen av fallet framskrider.

De uttryckta misstankarna undersöks konfidentiellt enligt ett bestämt förfarande. Inga eventuella påföljdsåtgärder vidtas innan utredningen är klar. Endast personer som absolut behöver det för att kunna utföra utredningsarbetet, får information om utredningsarbetet och anmälan.

Länk till rapporteringskanal: https://app.easywhistle.com/report/powder-trans/new

Tack för ditt förtroende.

Powder-Trans Group