Chaufförens yrke

 Artikeln publicerad i

TEAM 2021

Med erfarenhet som trumfkort

Bolagets visitkort utåt och ett jobb med höga kvalitetskrav. Som bulkbilschaufför krävs ett stort kunnande.

En arbetsdag för en chaufför är mycket varierande, med alltifrån kontroll och tvätt av ekipaget till lastning och incheckning för resor och leveranser.

 Powder-Trans chaufförer kör dagligen hundratals laster och tiotusentals kilometrar på de nordiska, baltiska och nordeuropeiska landsvägarna. Men själva körandet utgör i slutändan enbart en liten del av arbetet. För att lasterna ska komma fram säkert, i rätt tid, med bibehållen kvalitet och dessutom så miljövänligt som möjligt, krävs mycket.

 För Juha Vuorinen är chaufförsjobbet en självklarhet.

– Att köra är faktiskt bara en bråkdel. Att lasta rätt, att tvätta tankarna, att beakta miljön och se till att allt görs säkert samtidigt som tidtabeller måste beaktas, det kräver en hel del, påpekar Christian Blomqvist, operativ direktör på Powder-Trans.

Därför har Powder-Trans också höga krav på sina chaufförer, och de höga kraven har också gett bolaget kunniga arbetstagare. Nya chaufförer lockas av en intressant bransch, medan många erfarna stannat tiotals år.

-Det är ett intressant och varierande arbete. Om jag jobbat 32 år i bulkbranschen är det ganska tydligt att jag gillar det, säger chauffören Juha Vuorinen.

Som bulkchaufför hos Powder-Trans har Vuorinen jobbat närmare 20 år. Kollegan Johan Backlund har liknande bakgrund. Precis som Vuorinen har han kört lastbil och tunga fordonskombinationer hela sitt liv. Hos Powder-Trans har han stannat över 21 år.

– Då man varit länge i branschen känner man ju till arbetssätten, men det finns alltid något nytt att lära sig.

Livsstil och variation

Det är tidig morgon när Johan Backlund startar från terminalen i Lundo med en last talk till Sverige. Innan start granskar han däcken och smörjer kardanaxeln. Kvällen innan har han kopplat
släpet liksom el- och hydraulslangarna, och tvättat hela ekipaget i tvätthallen ett stenkast från terminalen.

– En dagen kan du vara i Sverige, den andra i Norge. Visst är det variationen som lockar. Många platser är bekanta, men även om jag varit med såhär länge så dyker det alltid upp nya ställen. Enligt Backlund handlar yrket mycket om en livsstil.

– Om man hållit på en tid så går det inte att sluta med det här. Det handlar mycket om friheten. Du planerar det mesta själv men ansvarar förstås också för mycket. Du behöver inte vänta på lastning och lossning flera timmar på en terminal. Det är nog helt annat än vanlig godstrafik.

För både Johan Backlund och Juha Vuorinen har transportbranschen därför alltid varit en självklarhet.

– Egentligen nog. Jag är utbildad kock, men sen halkade jag in på transportbranschen. Som ung drömde jag om det här, stora bilar och att sitta på vägen, säger Backlund.

– Det är en intressant bransch. Allt har börjat från intresset för att köra långtradare, säger Vuorinen.

En vanlig dag för Vuorinen börjar tidigt på morgonen, ibland redan runt fem. Under dagen brukar det bli ett par lastningar och lossningar.

– Långa dagar blir det alltid då och då, men inte ser jag det som extra tungt. Vuorinen trivs därför på alla sätt både bakom ratten och hos Powder-Trans.

– Jag ser positivt på framtiden. Visst finns det utmaningar men jag är verkligen nöjd.

Ansiktet utåt

Backlund och Vuorinen är två av de drygt 120 chaufförer som idag hör till Powder-Trans egna anställda. Utöver det sysselsätter bolaget ytterligare ett stort antal chaufförer via avtalstransportörer.

 – De är vårt ansikte utåt hos kunderna och på vägarna. De utgör väldigt viktiga delar i transportkedjan, och sköter dessutom arbetet med stor kompetens. Jag lyfter verkligen på hatten för våra chaufförer, säger operativa direktören Christian Blomqvist.

Att många chaufförer dessutom känner sina bilar, och till och med kan göra små reparationer, det är ytterligare ett plus. Branschen har många utmaningar men hos Powder-Trans ser det positivt ut. Bland utmaningarna lyfter chaufförerna själva upp trafikkulturen.

– Det är det första jag tänker på. Tidigare var det sämre i Sverige men nu har det blivit värre också i Finland, säger Johan Backlund och får medhåll av Juha Vuorinen.

– Ibland är det riktigt utmanande, precis såsom föret under vintern.

Andra utmaningar är exempelvis färjetidtabeller och trånga lastnings- och lossningsplatser.

Men de två chaufförerna är också överens om att utmaningar finns till för att lösas.

– Jag försöker alltid utveckla och förbättra något. Så ska det vara, säger Backlund.

 Artikeln publicerad i

TEAM 2021

Unik förarutbildning på hala vägar

I början av hösten arrangerade Powder-Trans som ett av de första transportföretagen i Finland en utbildningsdag där chaufförerna fick öva på riktigt halt och vått väglag. Utbildningen gav många lärdomar.

Utbildningsdagen gick av stapeln på halkbanan i Pemar en bit från Åbo. Kursen som ordnades av
Powder-Trans tillsammans med CAP Group lockade fullt hus med hela 30 deltagande chaufförer.

– Det var en mycket lyckad kurs som lärde ut det mesta om körning med tunga fordonsekipage på vått vägunderlag, säger kvalitetschef Juha Hietakari som även är utbildningsansvarig hos Powder-Trans.

Eftersom Powder-Trans innehar ISO 39001-certifieringen för vägtrafiksäkerhet är det viktigt för bolaget att fortsätta förbättra trafiksäkerheten och kunnandet hos chaufförerna. Tidigare har Powder-Trans haft flera samarbeten med exempelvis skolor och daghem, men övningar på halkbana är något nytt.

– Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra trafiksäkerheten, säger Hietakari.

Idén till körningar med tunga fordonskombinationer på halkbana var helt ny även för arrangören CAP Group, men då Hietakari och Juha Kleimola från CAP Group besökte Pemar började de skissa på idén.

– Att få vara ute på fältet är helt annat än att sitta i ett klassrum. Såhär fick chaufförerna se hur ekipagen beter sig i verkligheten då däcken tappar greppet och hur långa bromssträckorna kan vara, säger Hietakari.

Hietakari påpekar också att man som chaufför kan invaggas i en falsk trygghetskänsla då moderna fordon idag har så många tekniska hjälpmedel. Men då däcken tappar greppet måste man veta vad man ska göra.

– Därför var det mycket bra att öva på hösten innan vägarna blir hala.

Viktiga lärdomar

Under utbildningen koncentrerade man sig även på lastningens, hastighetens och säkerhetsavståndets betydelse för trafiksäkerheten och hur man kan agera i farliga situationer.

 
– Det var en mycket bra utbildning och verkligt viktigt för chaufförerna, särskilt inför vintern och halt väglag, säger chauffören Jouko Toivonen.

Toivonen har tidigare i karriären kört lastbil och nu tunga kombinationer sedan tre år tillbaka hos Powder-Trans. Även om han ibland överraskades av hur snabbt fordonet kunde stanna, var det också en ögonöppnare att se hur släpet lätt kunde tappa greppet i hala kurvor även vid låga hastigheter.

– Situationshastigheten lönar sig verkligen att hålla koll på, särskilt i kurvorna.

Under utbildningen fick chaufförerna bland annat uppleva hur det på halt underlag krävs 40 meter utrymme för att bromsa från 35 kilometer i timmen till noll, medan det på torrt underlag behövs under 10 meter.

– Man lärde sig verkligen hur bilen beter sig i sämre väglag. Även om det här gjordes under kontrollerade förhållanden lärde man sig mycket, säger Toivonen.

 Artikeln publicerad i

TEAM 2022

Skräddarsydd skolning – en självklarhet hos Powder-Trans

Ett av Powder-Trans främsta trumfkort är en egen, omfattande och skräddarsydd skolning av både nya och erfarna chaufförer. Arbetssäkerhet prioriteras, men även miljö, kvalitet och kundservice beaktas.

Att ha en egen skolningsavdelning har redan länge varit en självklarhet för Powder-Trans. Efter att under 2022 ha anställt en ny utbildare i Karl-Anton Karlsson, har skolningen tagit ytterligare steg framåt.

– Att utbilda förare och övervaka deras körvanor är tidskrävande. Därför är det bra att företaget har anställt en person för att göra det här på heltid, säger Juha Hietakari som ansvarar för bland annat kvalitets- och skolningsfrågor hos Powder-Trans.

Hietakari har tidigare skött en del av skolningen själv, och kommer även i fortsättningen sköta vissa moment. Tack vare anställningen av Karlsson kan Hietakari nu ändå fokusera mer på sina andra ansvarsområden, samtidigt som skolningen stärks.

Säkerhet prioriteras

Arbetssäkerhet är alltid första prioritet i Powder-Trans skolningsarbete. Målsättningen är att minimera riskerna för olyckor både i trafiken och vid lastning och lossning. Bland annat därför har Powder-Trans en egen skräddarsydd utbildning, godkänd av transport- och kommunikationsverket Traficom.

– Vid skolningarna för arbetssäkerhetskort kan vi använda exempel från det verkliga livet. Då är det lättare att ta informationen till sig och skolningen blir mer givande. Samtidigt kan vi dra lärdom av eventuella incidenter och nära ögat-situationer, säger Hietakari.

Skolningarna för arbetssäkerhetskort är en obligatorisk skolning för Powder-Trans chaufförer. Största delen av chaufförerna går också förstahjälpkursen. För nya chaufförer står säkerhet och korrekta arbetsmetoder i fokus.

– När en ny chaufför anställs får chauffören åka på transportuppdrag med en annan några dagar. Därefter blir det teoriskolning samt olika praktiska frågor, såsom arbetskläder och datorprogram. Till slut görs en ny utvärdering. Allt är flexibelt enligt hur snabbt chauffören lär sig, och alla lär sig i olika takt, säger Karl-Anton Karlsson.

Förutom de första veckorna av inlärning följer man upp och skolar chaufförerna längs med hela karriären. Hur det görs beror på chauffören.

– Det görs oftast individuellt. Ibland görs det per telefon, ibland åker jag med på ett transportuppdrag. En del vill att går igenom något tillsammans, säger Karlsson.

Mer komplext inom bulk

Vid sidan av själva skolningstillfällena handlar arbetet på skolningsavdelningen om både planering och uppföljning. Karlsson sammanställer skolningsmaterial, följer upp statistik och gör upp rapporter.

– Dagligen följer jag också upp chaufförernas ekonomiska och miljövänliga körning. Veckorapporten är ett väldigt viktigt redskap och visar tydligt vad man kan förbättra. Om man är intresserad är ekonomisk körning inte svårt. Det är en attitydfråga, säger Karlsson som själv hade ett stort intresse för hållbar körning då han jobbade som chaufför.

Överlag handlar skolningsarbetet om att arbeta fram rätt attityd gentemot säkerhet men även kundservice, körstil och det unika i pulvertransporter.

– Det är helt annat än vanligt gods. Misstag vid lossningen kan leda till stora problem. Jag brukar säga att chauffören ska ta fem minuter extra och tänka igenom att allt görs rätt. Renlighet är en annan grej, liksom säkerhet. Dessutom kan det innebära stora ekonomiska förluster och hundratals ton avfall om något lossas och blandas fel, säger Karlsson.

Därför arbetar skolningsavdelningen hårt med att förbättra samtliga dessa aspekter. Kvalitet är ett ledord, och tack vare att Powder-Trans redan har en så kunnig personal kan man sikta ännu högre. Det gläder Karlsson.

– Vi har verkligt yrkeskunniga människor på jobb. Att Powder-Trans blivit ett så här välfungerande företag skulle inte ha vara möjligt utan bra chaufförer.

Morot framom piska

Trots att man kommit långt kan man alltid förbättra. Juha Hietakari lyfter upp att uppföljningen skulle kunna göras alltmer i realtid, längs dagen just då chauffören kör, lastar och lossar.
– Sådan uppföljning har redan gjorts men borde göras i ännu större utsträckning.

Därefter skulle man kunna följa upp samma parametrar igen efter en månad eller två för att analysera förbättringen. Karl-Anton Karlsson håller med.

– Säkerheten är på en mycket hög nivå. Men inom ekonomisk körning kan man alltid förbättra. Särskilt nu med dessa energipriser och den pågående krisen vill man ju optimera ännu mer.
Det vinner både miljön och ekonomin på, och i förlängningen därmed också samhället och kunden. Powder-Trans skolningsavdelning finns där just för att motivera.

– Skolningsarbetet bygger mer på tanken om morot än piska. Jag är här för att hjälpa, säger Karlsson.

 Artikeln publicerad i

TEAM 2023

Förnyat arbetsschema ger mer fritid

Under 2023 har Powder-Trans förnyat skiftessystemet för sina chaufförer i Sverige. Det nya systemet gillas stort av chaufförerna och ökar leveranssäkerheten.

Det nya systemet infördes på prov re­dan för två år sedan men har implemen­terats i större skala under 2023.

– Vi har gått in mer och mer på skift. Nu jobbar de flesta chaufförerna enligt schemat sex dagar på jobb, sex dagar ledig, säger Michael Stertman, operativ chef i Sverige.

Powder-Trans använder sig av flera parallella system för att samtliga chauf­förer ska ha ett arbetsschema som passar dem, beroende på bland annat boningsort och familjeförhållanden. Så kommer man också att fortsätta, men det nya systemet kommer att förbli det huvudsakliga.

– Majoriteten av våra egna chaufförer kör enligt det nya systemet och uppskat­tar det. Man kan planera sin fritid på ett helt annat sätt. Rent lönemässigt har det ingen större skillnad men chauffö­rerna får mer sammanhängande ledighet, säger Stertman.

Det nya systemet medför att två chaufförer nu samsas om samma bil och byter då sexdagarsperioden är slut. Stertman påpekar att det kräver en del mer planering än tidigare.

– Det här fungerar bra där vi har upp­ ställningsplatser eller då chaufförerna kan samarbeta och byta mitt i en trans­ port.

Gynnar alla

Chaufförer som bor längre bort från uppställningsplatser gynnas också av det nya systemet. De viii hellre jobba längre skift och minska antalet arbets­resor. Powder-Trans har därför ytterli­gare ett system där man kör onsdag tili onsdag och är ledig vartannat veckoslut.

– Vi vill hålla kvar våra kunniga chauf­förer och förstås även locka nya. Därför försöker vi hela tiden göra arbets­tiderna och -förhållandena bättre, säger Stertman.

Det nya systemet ger en helt annan effektivitet då bilarna är i trafik mer eller mindre konstant. Förut jobbade de flesta chaufförerna måndag tili fre­dag. Bilarna stod då vanligtvis stilla över veckosluten.

– Det här gynnar alla parter och ökar också leveranssäkerheten, men kräver också fler chaufförer, säger Stertman.

Tyvärr är det fortsättningsvis tufft att hitta nya chaufförer, men Powder-Trans har lyckats relativt bra och hoppas att det nya systemet kan hjälpa ytterligare. Företaget arbetar aktivt för att hitta nya chaufförer och ber också sina existeran­de förare att rekommendera kollegor.

En perfekt lösning

Powder-Trans chaufförer får själva välja vilket system de helst kör enligt. Fülöp Károly hör tili dem som rekommende­rar det nya. Han och kollegan Andreas Lindstrand var de första att testa det nya systemet för två år sedan. I början var Károly lite skeptisk men insåg snart samtliga fördelar.

– Såhär når man en balans mellan jobb och fritid. Det här är utan tvekan det bästa systemet som finns. Jag trivs verkligen.

lnnan det nya systemet infördes hade Károly haft svårt att planera in resor tili exempelvis familj som bor utomlands, annat än under sin sommarsemester. Nu finns det tid för längre resor även mellan arbetsveckorna.

– Jag har aldrig haft så här mycket fri­tid. Sen betyder det förstås att man är helt fast i arbetet sex dagar i sträck, men mig passar det utmärkt.

Gemensamt ansvar

För att systemet ska fungera behövs ändå samarbete. Det fungerar bra för Károly och Lindstrand som kört i par ända från start.

– Om man jobbar i par och med det här systemet måste man komma över­ens. Vi är båda ansvariga för lasterna och bilen. Men för oss fungerar det per­fekt, säger Károly.

Fülöp Károly och Andreas Lindstrand planerar det mesta tillsammans. Den ena tar vid där den andra slutar sitt skif­te, även om det är mitt i en last. En sådan flexibilitet gynnar både dem själva och kunderna. Károly trivs perfekt. Tidigare körde han mindre lastbilar och bland annat sopbil i Stockholm. Men åren hos Powder-Trans har varit de bästa.

– Andreas var den som lärde mig jobbet. Han har lång erfarenhet och är jättekunnig. I dag jobbar vi som ett team och allt fungerar.