Kuljettajan työ

 Artikeli julkaistu

TEAM 2021

Kokemus on valttia

Yrityksen käyntikortti ulospäin ja työ, johon kohdistuu tiukkoja laatuvaatimuksia. Bulkkiautonkuljettajalta vaaditaan suurta ammattitaitoa.

 Kuljettajan työpäivä on erittäin vaihteleva. Siihen kuuluu kaikkea yhdistelmän tarkastuksesta ja pesusta lastaukseen sekä matkojen ja toimitusten lähtöselvitykseen.

Powder-Transin kuljettajat ajavat päivittäin satoja lasteja kymmeniä tuhansia kilometrejä Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Pohjois-Euroopan maanteillä. Varsinainen ajaminen on itse asiassa kuitenkin vain pieni osa heidän työstään. Vaaditaan paljon, jotta kuormat tulevat turvallisesti perille, oikea-aikaisesti ja laatu tallella sekä lisäksi mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Kuljettajan työ on Juha Vuoriselle itsestäänselvyys.

 – Ajaminen on todellakin vain murto-osa työstämme. Oikea lastaus, säiliöiden pesu, ympäristön huomioiminen sekä kaiken tekeminen turvallisesti ja samalla aikataulussa pysyen, on vaativaa, painottaa Powder-Transin operatiivinen johtaja Christian Blomqvist.

Powder-Trans asettaa siksi suuria vaatimuksia kuljettajilleen, mikä on puolestaan johtanut siihen, että yrityksen palveluksessa on ammattitaitoisia työntekijöitä. Mielenkiintoinen ala houkuttelee uusia kuljettajia ja monet kokeneet kuljettajat ovat jatkaneet yhtiön palveluksessa vuosikymmeniä.

– Tämä on mielenkiintoinen ja vaihteleva työ. Koska olen työskennellyt 32 vuotta säiliöautoalalla, on melko selvää, että pidän siitä, sanoo kuljettaja Juha Vuorinen.

 Vuorinen on työskennellyt bulkkiautonkuljettajana Powder-Transilla lähes 20 vuotta. Hänen kollegallaan Johan Backlundilla on vastaava tausta. Hän on Vuorisen lailla ajanut kuorma-autoa ja raskaita ajoneuvoyhdistelmiä koko työuransa ajan. Powder-Transilla hän on työskennellyt reilut 21 vuotta.

– Pitkään alalla työskennelleenä tuntee tietysti työtavat, mutta aina on myös jotain uutta opittavaa. 

Elämäntapa ja vaihtelua

Nyt Johan Backlund on aamuvarhaisella lähdössä Liedon terminaalista kuljettaakseen talkkikuorman Ruotsiin. Ennen lähtöä hän tarkastaa vielä renkaat ja rasvaa kardaaniakselin. Hän on jo edellisenä iltana kytkenyt perävaunun sekä sähkö- ja hydrauliletkut ja pessyt koko ajoneuvoyhdistelmän kivenheiton päässä terminaalista sijaitsevassa pesuhallissa. 

– Yhtenä päivänä olet ehkä Ruotsissa ja seuraavana Norjassa. Tietenkin vaihtelu houkuttaa. Monet paikat ovat tuttuja, mutta vaikka olen ollut näin pitkään alalla, eteen tulee aina myös uusia paikkoja. Backlundista ammatissa on pitkälti kyse elämäntavasta. 

– Kun on tehnyt tätä jonkun aikaa, on mahdotonta lopettaa. Paljolti on kyse vapaudesta. Suunnittelet lähes kaiken itse, mutta olet tietysti myös vastuussa paljosta. Sinun ei tarvitse odottaa lastausta ja kuorman purkua tuntitolkulla terminaalissa.Tavallinen tavaraliikenne on kyllä täysin erilaista. Kuljetusala on aina ollut sekä Johan Backlundille että Juha Vuoriselle itsestään selvä valinta. 

– Oikeastaan kyllä. Minulla on tosin kokin koulutus, mutta sitten lipesin kuljetusalalle. Haaveilin jo nuorena tästä, isoista autoista ja tien päällä olemisesta, Backlund kertoo.

– Ala on mielenkiintoinen. Kaikki on alkanut kiinnostuksesta ajaa rekkaa, toteaa Vuorinen.

Vuorisen tavanomainen työpäivä alkaa varhain aamulla, joskus jo viiden korvilla. Päivän aikana on pari lastausta ja kuorman purkua. 

– Päivät venyvät aina silloin tällöin pitkiksi, mutta en koe sitä erityisen raskaaksi. Vuorinen viihtyy siksi kaikin tavoin sekä ratin takana että Powder-Transilla.

– Katson luottavaisin mielin tulevaan. Totta kai haasteita riittää, mutta olen todella tyytyväinen. 

Kasvot ulospäin 

Backlund ja Vuorinen ovat kaksi Powder-Transin omaan työvoimaan kuuluvista reilusta 120 kuljettajasta. Heidän lisäkseen yritys työllistää suuren määrän sopimuskuljetusyritysten kuljettajia. 

– He ovat meidän kasvomme ulospäin asiakkaiden suuntaan ja maanteillä. He ovat erittäin tärkeitä kuljetusketjun osia, jotka lisäksi hoitavat työnsä suurella asiantuntemuksella. Nostan todellakin hattua kuljettajillemme, sanoo operatiivinen johtaja Christian Blomqvist.

Se, että monet kuljettajat lisäksi tuntevat tarkkaan autonsa ja osaavat jopa tehdä pieniä korjauksia, on lisäplussa. Alalla on paljon haasteita, mutta tilanne näyttää Powder- Transilla myönteiseltä. Alan haasteista kuljettajat korostavat liikennekulttuuria. 

– Ensimmäiseksi tulen ajatelleeksi sitä. Tilanne oli ennen huonompi Ruotsissa, mutta nyt se on pahentunut myös Suomessa, sanoo Johan Backlund. Juha Vuorinen komppaa häntä.

– Tilanne on toisinaan todella haastava. Samoin kuin talvikelit. 

Muita haasteellisia tekijöitä ovat esimerkiksi lautta-aikataulut ja ahtaat lastaus- ja purkualueet. 

Molemmat kuljettajat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että haasteet on tehty ratkaistaviksi. 

– Yritän aina kehittää ja parantaa jotakin. Niin pitää olla, sanoo Backlund. 

 Artikeli julkaistu

TEAM 2021

Ainutlaatuista ajoharjoittelua liukasradalla

Powder-Trans järjesti alkusyksystä yhtenä ensimmäisistä suomalaisista kul­jetusyrityksistä koulutuspäivän, jonka aikana kuljettajat saivat harjoitella ajamista erittäin huonoissa tieolosuhteissa. Koulutus opetti paljon.

Koulutuspäivä järjestettiin Turun lähistöllä Paimion liukasradalla. Powder-Transin ja CAP Groupin yh­teistyössä järjestämä kurssi houkut­teli runsaasti osanottajia, peräti 30 kuljettajaa.

Kurssilla opetettiin kaikenlaista raskaiden ajoneuvoyhdistelmien ajamisesta märissä tieolosuhteis­sa, ja se oli kaikilta osin onnistunut, sanoo aiemmin myös koulutusvas­taavana toimiva Powder-Transin ny­kyinen laatujohtaja Juha Hietakari.

Koska Powder-Trans on sertifioi­tu liikenneturvallisuus ISO 39001-standardin käyttäjä mukaan, on tär­keää, että yritys jatkuvasti parantaa liikenneturvallisuutta ja kuljettajien osaamista. Yritys on aikaisemmin tehnyt yhteistyötä esimerkiksi kou­lujen ja päiväkotien kanssa, mutta ajoharjoittelu liukkaan kelin radalla on uutta.

Tutkimme koko ajan uusia tapo­ja parantaa liikenneturvallisuutta, Hietakari toteaa.

Idea ajamisesta raskailla ajoneu­voyhdistelmillä liukkaan kelin radal­la oli aivan uusi myös CAP Groupille.

Ajatusta alettiin työstää Hietakarin ja CAP Groupin Juha Keimolan vie­raillessa Paimiossa.
Kentälle pääsy on aivan muuta kuin luokassa istuminen. Näin kul­jettajat näkivät, miten pitkiä jarru­tusmatkat voivat olla ja miten yhdis­telmät käyttäytyvät tositilanteessa, kun renkaat menettävät pitonsa, Hietakari kertoo.

Hietakari korostaa myös, että kuljettaja voi tuntea virheellistä tur­vallisuuden tunnetta, koska nykyai­kaisissa ajoneuvoissa on paljon tek­nisiä apuvälineitä. Mutta renkaiden menettäessä pitonsa täytyy tietää, mitä tehdä.

Siksi oli hyödyllistä harjoitella syksyllä, ennen kuin teistä tulee liukkaita.

Tärkeitä oppeja

Koulutuksen aikana huomioitiin myös lastauksen, nopeuden ja turva­välin tärkeys liikenneturvallisuudes­sa ja opetettiin, miten vaaratilan­teissa pitää toimia.

Koulutus oli kuljettajille erittäin hyvä ja tärkeää varautumista eten­kin talveen ja liukkaisiin keleihin, toteaa kuljettaja Jouko Toivonen.

Toivonen on aikaisemmin ural­laan ajanut kuorma-autoa. Vii­meiset kolme vuotta hän on aja­nut raskaita yhdistelmäajoneuvoja Powder-Transilla. Vaikka hän välillä yllättyi siitä, miten nopeasti ajoneu­vo pysähtyy, oli hyväksi huomata, miten helposti perävaunu voi me­nettää pitonsa liukkaissa mutkissa myös alhaisilla nopeuksilla.

Tilannenopeutta kannattaa to­della pitää silmällä, varsinkin mut­kissa.

Kuljettajat saivat koulutuksessa kokea muun muassa, miten liuk­kaalla kelillä tarvitaan jarrutusmat­kaa 40 metriä 35 kilometrin ajo­nopeudesta tunnissa nollaan, kun vastaava matka on kuivalla kelillä alle 10 metriä.

Opimme konkreettisesti, miten auto käyttäytyy huonoissa tieolo­suhteissa. Opittavaa oli paljon, vaik­ka ajettiin hallituissa olosuhteissa, Jouko Toivonen summaa.

 

 Artikeli julkaistu

TEAM 2022

Räätälöity kuljettajakoulutus on itsestäänselvyys Powder-Transilla

Yksi Powder-Transin merkittävimmistä vahvuuksista on oma, kattava ja sekä uusia että kokeneita kuljettajia varten räätälöity koulutus. Pääpaino koulutuksessa on työturvallisuudessa, mutta myös ympäristö, laatu ja asiakaspalvelu ovat tärkeitä painopistealueita.

Oma koulutusosasto on jo pitkään ollut itsestäänselvyys Powder-Transilla ja nyt koulutus on ottanut lisää edistysaskeleita yrityksen palkattua vuonna 2022 Karl-Anton Karlssonin uudeksi kouluttajaksi.

– Kuljettajien perehdytys ja ajotapaseuranta vaatii paljon aikaa. On hienoa, että yritykseen on palkattu kokopäivätoiminen henkilö tätä varten, sanoo muun muassa laatu- ja koulutusasioista Powder-Transilla vastaava Juha Hietakari.

Hietakari on aiemmin huolehtinut koulutuksesta itse, ja tulee myös jatkossa vastaamaan tietyistä koulutusosioista. Karlssonin palkkaamisen ansiosta Hietakari kuitenkin nyt voi keskittyä enemmän muihin vastuualueisiinsa samalla kun kuljettajakoulutus vahvistuu.

Turvallisuus on etusijalla

Työturvallisuus on aina ollut etusijalla Powder-Transin koulutuspanostuksissa. Tavoitteena on minimoida tapaturmariskit liikenteessä sekä kuormia lastattaessa ja purettaessa. Muun muassa
siksi Powder-Transilla-on oma räätälöity.koulutusohjelma, jolla on liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksyntä.

– Lisäksi voimme esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutuksissa käyttää esimerkkejä elävästä elämästä ja todellisista tapahtumista. Silloin tiedon sisäistäminenkin on helpompaa ja opiskelu
antoisampaa. Samalla voimme oppia mahdollisista tapahtuneista havereista ja läheltä piti -tapahtumista, sanoo Hietakari.

Työturvallisuuskorttikoulutus on pakollinen kaikille Powder-Transin kuljettajille. Suurin osa kuljettajista suorittaa myös ensiapukurssin. Uusien kuljettajien koulutuksessa pääpäino on turvallisuudessa ja oikeissa työmenetelmissä.

– Uusi kuljettaja saa aina lähteä muutamaksi päiväksi kuljetustehtäviin jonkun toisen Kuljettajan kanssa. Sen jälkeen vuorossa on teoriakoulutusta sekä erilaisia käytännön asioita, kuten
työasut ja tietokoneohjelmat. Lopuksi tehdään uusi arviointi. Kaikki vaiheet joustavat kuljettajan yksilöllisen oppimisnopeuden mukaan, koska kaikki omaksuvat asioita eri tahdissa, sanoo
Karl-Anton Karlsson.

Ensimmäisten perehdyttämisviikkojen jälkeen kuljettajille järjestetään seuranta- ja täydennyskoulutuksia heidän koko uransa ajan. Koulutus on täysin riippuvaista kuljettajasta itsestään.

– Koulutusta annetaan useimmiten henkilökohtaisesti. Toisinaan se tapahtuu puhelimitse ja toisinaan taas menen kuljettajan kanssa suorittamaan jotakin kuljetustehtävää. Osa haluaa, että
käymme jonkin asian tai työvaihee läpi yhdessä, Karlsson selventää.

Bulkkikuljetukset ovat monitahoisempia

Koulutusosaston työtehtäviin kuuluu varsinaisen koulutuksen lisäksi myös suunnittelu-ja seurantatehtäviä. Karlsson laatii opetusaineistoa, seuraa tilastoja ja laatii raportteja.

-Seuraan päivittäin myös kuljettajien taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa. Viikkoraportti on erittäin tärkeä apuväline ja osoittaa selkeästi, missä on parannettavaa. Taloudellinen ajotapa ei ole vaikea, jos se kiinnostaa. Kyse on asenteesta, sanoo Karlsson, joka itse oli erittäin kiinnostunut kestävästä ajotavasta työskennellessään kuljettajana.

Koulutustyössä on yleisesti ottaen pitkäti kyse oikean työturvallisuusasenteen sisäistämisestä, mutta myös asiakaspalvelusta, ajotavoista ja ainutlaatuisista bulkkikuljetuksista.

– Jauhekuljetukset ovat jotai aivan muuta kuin tavalliset kuljetukset. Esimerkiksi virhe kuormaa purettaessa voi aiheuttaa valtavia ongelmia. Sanon yleensä, että kuljettajan kannattaa käyttää ylimääräiset viisi minuuttia ja käydä läpi, että kaikki tehdään oikein. Puhtaus on toinen tärkeä juttu, samoin turvallisuus. Esimerkiksi väärin purettu kuorma tai kuljetettavien aineiden sekoittuminen voi merkitä suuria taloudellisia menetyksiä ja tuhansia tonneja jätettä, Karlsson toteaa.

Koulutusosasto tekee siksi lujasti töitä kaikkien näiden osatekijöiden kehittämiseksi. Laatu on avainsana, ja koska Powder-Transilla jo on osaavaa henkilökuntaa, yritys voi tähdätä vieläkin korkeammalle. Se ilahduttaa Karlssonia.

– Meillä on huipputason ammattilaisia töissä. Se, että Powder-Transista on tullut näin hyvin toimiva yritys, ei olisi ollut mahdollista ilman hyviä kuljettajia.

Porkkanaa kepin sijasta

Vaikka olisi päässyt miten pitkälle, parannettavaa on aina. Juha Hietakari toteaa, että seuranta voisi olla nykyistä reaaliaikaisempaa eli päivän mittaan kuljettajan ajaessa sekä kuormaa lastatessa ja purkaessa tapahtuvaa.

– Näitä arviointeja on jo tehtykin, mutta niitä pitäisi saada tehtyä vielä paljon enemmän.

Sen jälkeen voisi seurata samoja muuttujia taas kuukauden tai kahden kuluttua kehityksen analysoimiseksi. Karl-Anton Karlsson on samaa mieltä.

– Turvallisuus on erittäin korkealla tasolla. Taloudellisessa ajossa on kuitenkin aina varaa parantaa. Etenkin nykyisillä energiahinnoilla ja vallitsevassa kriisitilanteessa toimintoja on tärkeää optimoida vieläkin enemmän.

Sekä ympäristö että talous hyötyvät siitä ja pitkällä aikavälillä siten myös yhteiskunta ja asiakas. Powder-Transin kuljetusosastolla on siksi tärkeä rooli juuri motivaattorina.

– Koulutustyö rakentuu enemmän porkkanan kuin kepin varaan. Olen täällä auttaakseni, sanoo Karlsson.

 Artikeli julkaistu

TEAM 2023

Uudistettu työaikajärjestelmä lisää vapaa-aikaa

Powder-Trans on uusinut vuoden 2023 aikana kuljettajiensa vuorotyöjärjestelmän Ruotsissa. Kuljettajat pitävät uudesta järjestelmästä, joka samalla lisää toimitus­ varmuutta.

Uusi järjestelmä on ollut koekäytössä parisen vuotta ja nyt vuonna 2023 se on otettu käyttöön laajemmassa mittakaa­vassa.

Työskentelemme yhä enenevässä määrin vuoroissa. Useimmat kuljetta­jat työskentelevät nyt kuusi päivää pe­räkkäin ja ovat sen jälkeen kuusi päivää vapaalla, kertoo Ruotsin operatiivinen päällikkö Michael Stertman.

Powder-Trans käyttää useampia rin­nakkaisia järjestelmiä, jotta kuljettajille voidaan tarjota muun muassa asuinpaikasta ja perhesuhteista riippuen juuri heille sopivia työaikajärjestelyjä. Toimimme näin myös jatkossa, mutta pääasiallisesti noudatamme uutta vuo­rottelujärjestelmää.

– Enemmistö omista kuljettajistam­me noudattaa uutta järjestelmää ja ar­vostaa sitä. Kaikki voivat sen ansiosta suunnitella vapaa-aikansa aivan uudella tavalla. Puhtaasti palkkatasoa ajatel­len ero on pieni, mutta kuljettajat saa­vat enemmän yhtenäistä vapaa-aikaa, Stertman selittää.

Kaikki hyötyvät

Uusi järjestelmä mahdollistaa sen, että kaksi kuljettajaa ajaa vuorotellen samal­la autolla eli toinen siirtyy rattiin kuu­den päivän jakson päätyttyä. Stertman korostaa, että tämä toki edellyttää jon­kin verran aiempaa enemmän suunnit­telua.

– Järjestelmä on toiminut hyvin siellä, missä meillä on asemapaikkoja tai kun kuljettajat voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa vuoroa kesken kuljetuksen.

Asemapaikoista etäämpänä asuvat kuljettajat hyötyvät myös uudesta jär­jestelmästä. He haluavat tehdä mie­luummin pidempiä vuoroja ja vähentää työmatkojen määrää. Powder-Trans on siksi ottanut käyttöön myös järjestel­män, jossa kuljettaja ajaa keskiviikosta keskiviikkoon ja on vapaa joka toinen viikonloppu.

– Haluamme pitää ammattitaitoiset kuljettajamme ja samalla tietenkin hou­kutella uusia. Siksi pyrimme koko ajan parantamaan työaikoja ja -olosuhteita, Stertman toteaa.

Uusi järjestelmä antaa täysin uusia tehokkuusetuja, koska autot ovat miltei jatkuvasti liikenteessä. Ennen useimmat kuljettajat työskentelivät maanantaista perjantaihin, jolloin autot eivät yleensä olleet ajossa viikonloppuisin.

– Tästä on hyötyä kaikille osapuolille, myös toimitusvarmuudelle. Jotta järjes­telmä toimii, tarvitaan myös lisää kuljet­tajia, Stertman sanoo.

Kuljettajien rekrytointi on valitetta­vasti edelleen vaikeaa, mutta Powder­ Trans on onnistunut melko hyvin ja toivoo, että uusi järjestelmä helpottaa rekrytointia entisestään. Yritys tekee jatkuvasti töitä löytääkseen uusia kuljet­tajia ja kehottaa myös kuljettajiaan suo­sittelemaan yritystä kollegoilleen.

Täydellinen ratkaisu

Powder-Transin kuljettajat saavat itse valita, mitä järjestelmää he mieluum­min noudattavat. Fülöp Károlyi kuuluu uuden järjestelmän kannattajiin. Hän ja hänen kollegansa Andreas Lindstrand ottivat ensimmäisinä uuden järjestel­män koekäyttöön kaksi vuotta sitten. Károlyi asennoitui siihen aluksi skepti­sesti, mutta tiedosti pian kaikki sen tar­joamat edut.

– Näin saa hyvän tasapainon töiden ja vapaa-ajan välille. Tämä on ilmiselväs­ti paras mahdollinen järjestelmä. Pidän siitä todella.

Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa Károlyilla oli vaikeuksia suunnitella matkoja esimerkiksi ulkomailla asu­van perheensä luo muina aikoina kuin kesälomalla. Nyt pidempiin matkoihin on aikaa myös työviikkojen lomassa.
– Minulla ei ole koskaan ollut näin paljon vapaa-aikaa. Se tarkoittaa tieten­kin, että on töissä kiinni kokonaan kuusi päivää peräkkäin, mutta minulle se sopii erinomaisesti.

Yhteinen vastuu

Järjestelmän toimivuus edellyttää kui­tenkin hyvää yhteistyötä. Se onnistuu hyvin Károlyiltä ja Lindstrandilta, jotka ovat muodostaneet vuoroparin alusta alkaen.

–  Jos työskentelee työparina ja nou­dattaa tätä järjestelmää on tultava hyvin toimeen keskenään. Olemme kumpikin vastuussa toimituksista ja autosta. Meil­lä tämä toimii täydellisesti, Károlyi tote­aa.
 

Fülöp Károlyi ja Andreas Lindstrand suunnittelevat vuoronsa enimmäkseen yhdessä. Toinen aloittaa työvuoronsa toisen lopettaessa toisinaan myös kes­ken kuljetuksen. Tällaisesta joustavuu­desta on hyötyä heille itselleen ja asi­akkaille. Károlyi viihtyy erinomaisesti. Aiemmin hän ajoi pienempiä kuorma-­autoja ja muun muassa jäteautoa Tukholmassa. Vuodet Powder-Transilla ovat kuitenkin olleet parhaita hänen työural­laan.

Andreas opetti työt minulle. Hänellä on pitkä työkokemus ja hän on erittäin ammattitaitoinen. Nykyisin teemme työtä tiiminä ja kaikki toimii hyvin.