Ympäristö ja laatu

Ympäristö, laatu sekä pitkä kokemus alalta

Powder-Trans on tehnyt jo vuosia määrätietoista ympäristö- ja laatutyötä. Tavoitteena on aina käyttää tilauskohtaisesti oikeaa ajoneuvoyhdistelmää ja näin optimoida mahdollisimman korkea täyttöaste.

Seuraamme reaaliaikaisesti kuljettajien ”ECO-DRIVING” -ajotapaa ja hyödynnämme vaihtoehtoisia polttoaineita. Vähennämme tällä tavoin sekä nykyaikaisella ja taloudellisella kalustolla ja kuljettajien jatkuvalla taloudellisen ajotavan koulutuksella aktiivisesti ympäristön kuormitusta. Lisäksi meillä on tarjottavana kuljetuksia, joissa käytämme uusiutuvaa HVO-biodieseliä (Hydrotreated Vegetable Oil), joka on valmistettu 100% uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvalla HVO-biodieselillä vähennetään hiilidioksidipäästöjä jopa 90%. Myös LBG- biokaasua käyttävä ajoneuvo kuuluu yhtiön kalustoon.

Toimintamme on auditoitu SQAS-järjestelmän mukaisesti.

ISO 39001 -sertifikaatti on tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka kiinnittää huomiota yrityksen liikenneturvallisuuteen. Ainoastaan muutamalla yrityksellä on Suomessa oikeus käyttää tätä sertifikaattia.

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi määrittelee laadunhallinnan kansainväliset vaatimukset.

ISO 14001 -sertifikaatti on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jossa panostetaan organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoon sekä ympäristöasioiden hyvään hoitoon.