Ympäristö ja laatu

Ympäristö, laatu sekä pitkä kokemus alalta

Powder-Trans on tehnyt jo monen vuoden ajan määrätietoista ympäristö- ja laatutyötä. Tavoitteena on aina käyttää tilauksille oikeanlaista ajoneuvoyhdistelmää ja näin optimoida mahdollisimman korkea täyttöaste.

Seuraamme reaaliaikaisesti kuljettajien ”ECO-DRIVING” -ajotapaa ja hyödynnämme vaihtoehtoisia polttoaineita. Tällä, sekä modernilla ja taloudellisella kalustolla ja kuljettajien jatkuvalla taloudellisen ajotavan koulutuksella vähennämme aktiivisesti ympäristön kuormitusta. Lisäksi meillä on tarjottavana kuljetuksia missä käytämme HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) -uusiutuvaa biodieseliä, joka on valmistettu 100% uusiutuvista raaka-aineista. HVO -uusiutuvalla biodieselillä vähennetään hiilidioksidipäästöjä jopa 90%. Myös LNG maakasua käyttävä ajoneuvo kuuluu yhtiön kalustoon.

Toimintamme on auditoitu SQAS-järjestelmän mukaisesti.

ISO 39001 -sertifikaatti on tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka kiinnittää huomiota yrityksen liikenneturvallisuuteen. Suomessa tätä sertifikaattia saa käyttää ainoastaan muutama yritys.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on sertifiointi, joka asettaa kansainväliset vaatimukset laadunhallintaan.

ISO 14001 -sertifikaatti taas on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jossa panostetaan organisaatioiden ympäristönsuojelunsa tasoon sekä ympäristöasioiden hyvään hoitoon.