Powder-Trans Sweden

Powder-Trans Sweden AB är Powder-Trans koncernbolag i Sverige. Powder-Trans Sweden AB f.d. BulkTEAM är ett bulkspeditionsbolag som först och främst verkar i Sverige men också i de övriga nordiska länderna. BulkTEAM grundades som ett ”joint venture”-bolag år 2014 men blev 2019 helägt av Powder-Trans. År 2021 ändrades BulkTEAMS namn officiellt till Powder-Trans Sweden eller i marknadsföringssyfte endast Powder-Trans.

Powder-Trans Sweden är specialiserat på pulvertransporter, lagerhantering och omlastning. Vi har lager i Landskrona, Sverige och utanför Åbo i Finland. Vi kan erbjuda både kortvarig och långvarig lagring. Vi kan också erbjuda kostnadseffektiv hantering och lastning från storsäckar till bulkbil och från bulkbil till storsäckar.