Visste du att

  • våra fordon kör tillsammans över 1.200.000 km per månad
  • medelåldern för våra chaufförer är 46 år
  • 100 % av våra fordon är av Euro 6 miljöklass
  • Powder-Trans konsernen har ett 60-tal 64 till 76 tons ekipage i trafik
  • Powder-Trans konsernen kör över 50 000 laster per år
  • veteranbilen i Powder-Trans ägo är en Volvo F12 från år 1978 som var den tredje bilen i sitt slag som kom till Finland
  • i slutet av 1970-talet anställde företaget sin första chaufför, nu är de egna chaufförernas antal inemot 100