Materialhantering och lager

Materialhantering och lagring för dig

Om du saknar egna silor eller lagerutrymmen kan vi ta emot och lagra materialet.

Vi sköter gärna även bulkning, vilket innebär att den transporterade produkten överförs från säckar till bilens tankar för vidare leverans.