Materialhantering och lager

Materialhantering och lagring för dig

Om du saknar egna silor eller lagerutrymmen kan vi ta emot och lagra materialet både i Finland och Sverige.

Vi sköter gärna även bulkning, vilket innebär att den transporterade produkten överförs från säckar till bilens tankar för vidare leverans.