Transporter

Leveranserna håller tidtabellerna över hela Norden

Vi erbjuder våra kunder en övergripande transporttjänst inom pulvertransport från planering, förberedelser och genomförande till efterarbete, inklusive ADR-transporter av farligt gods. Våra förare är professionella, utbildade och språkkunniga.

För att säkerställa hög kvalitet och effektiva transporter i alla led använder vi oss av de modernaste informationssystemen. Vi uppfyller kundens renlighetskrav genom att tankarna alltid rengörs efter behov.

Som förberedelse för transport görs en behovskartläggning tillsammans med kunden. Powder-Trans utarbetar en offert som baseras på kundens behov och transportens karaktär. När avtalet slutits utfärdar kundens personliga transportledare en arbetsorder.

Vi sköter om rengöring av utrustningen, lastning, transport och lossning. Information om godsets ankomst överförs automatiskt till efterrapportering och fakturering.