Powder-Transille huippupisteet kansainvälisessä auditoinnissa

Ajankohtaista

Powder-Transille huippupisteet kansainvälisessä auditoinnissa

Powder-Trans -konserni sai huippupisteet kansainvälisen SQAS-laatujärjestelmän auditoinnissa. Konsernin tulos oli 87 prosenttia, mikä ylittää reilusti eurooppalaisyritysten keskimääräisen tuloksen. Kaikkien eurooppalaisten yritysten keskiarvo on 76 %.

SQAS-auditointi tukee Powder-Transin pyrkimyksiä ja tavoitteita vähentää päästöjä ja edistää kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan.

Olemme erittäin tyytyväisiä auditoinnin tulokseen ja saamiimme pisteisiin, toteaa Powder-Transin laatupäällikkö Juha Hietakari. SQAS-järjestelmää on sovellettu Powder-Transilla vuodesta 2008 alkaen. Järjestelmä auditoidaan joka kolmas vuosi.

SQAS-järjestelmä perustuu kokonaisvaltaiseen ja puolueettomaan logistiikan palveluntarjoajien ja kemian teollisuutta harjoittavien yritysten toiminnan arviointiin.
SQAS-arviointikohteet ovat laatu, turvallisuus, toimintavarmuus, ympäristö sekä sosiaalinen vastuu eli CSR (Corporate Social Responsibility). SQAS ei ole sertifiointijärjestelmä perinteisessä mielessä, vaan arviointijärjestelmä, jonka lopputulos on yksityiskohtainen, näyttöihin perustuva arviointiraportti. SQAS-arviointiraportit antavat kemian alan yrityksille mahdollisuuden arvioida logistiikkapalvelutoimittajiensa toimintaa omien standardiensa ja vaatimustensa mukaisesti.

Järjestelmä on erittäin kattava ja käsittää esimerkiksi turvallisuuden osalta riskiarvioinnin, kriisitilanteiden hallintavalmiuden ja henkilökohtaiset suojavarusteet sekä tilojen turvallisuuden, toimitusketjun ja tietohallinnon varmuuden. Ympäristön osa-alueella tarkastetaan muun muassa jätehuolto, päästöt ja vaaralliset aineet. Yrityksen sosiaalinen vastuu arvioidaan toiminnan eettisyyden, korruptionvastaisuuden, työolosuhteiden ja yhteiskunnallisen osallisuuden sekä muiden vastaavien tekijöiden perusteella. Laatutarkastus käsittää muun muassa koulutuksen ja pätevyyden, asiakirjahallinnon sekä asiakaspalautteen.

Euroopan kemianteollisuuden neuvosto, Cefic, hallinnoi SQAS-järjestelmää ja sen luotettavuutta.