Internationell auditering gav Powder-Trans toppresultat

Nyheter

Internationell auditering gav Powder-Trans toppresultat

Powder-Trans koncernen uppnådde toppresultat vid auditeringen för det internationella SQAS-kvalitetssystemet. Koncernen uppnådde ett resultat på 87 procent, som är rejält över medeltalet bland europeiska företag. Medeltalet för alla auditerade europeiska företag är 76 %.

SQAS-auditeringen stöder Powder-Trans strävanden och målsättning att minska utsläppen och förbättra den hållbara utvecklingen av hela verksamheten.

Vi är mycket nöjda med resultatet av auditeringen och poängen vi uppnådde, konstaterar kvalitetschef Juha Hietakari från Powder-Trans. Powder-Trans har haft SQAS-systemet sedan år 2008. Systemet auditeras vart tredje år.

SQAS är ett system med enhetliga tredjepartsbedömningar för att utvärdera verksamheten hos leverantörer av logistiktjänster och kemikaliedistributörer. SQAS bedömningar omfattar kvalitet, säkerhet, trygghet, miljö och CSR (Corporate Social Responsibility). SQAS är inte ett certifieringssystem i vanlig bemärkelse utan ett bedömningssystem som upprättar en detaljerad faktabaserad bedömningsrapport. SQAS bedömningsrapporter gör det möjligt för kemiföretag att utvärdera sina leverantörer av logistiktjänster enligt sina egna standarder och krav.

Systemet är mycket omfattande och omfattar inom säkerhetsområdet bland annat riskbedömning, beredskap för nödsituationer och personlig skyddsutrustning såväl som anläggningssäkerhet, säkerhet i leveranskedjan och informationssäkerhet. Inom miljöområdet granskas bland annat avfallshantering, utsläpp och farliga ämnen. Företagets sociala ansvar bedöms i fråga om etik och antikorruption, arbetsförhållanden och samhällsengagemang med mera. Kvalitetsgranskningen omfattar utbildning och kompetens, dokumentkontroll och kundfeedback et cetera

Det europeiska kemiindustrirådet, Cefic, förvaltar SQAS-systemet och säkerställer dess integritet.