Är du vår nästa avtalstrafikant?

Du har ett transportföretag med några eller många fordon som innebär…

 • tidskrävande försäljningsarbete för att fylla lastningskapaciteten, samt trafikledning och bokningar som upptar viktig tid av dig och dina anställda
 • små möjligheter att få storleksfördelar med rabatter och goda villkor vid inköp av fordon, påbyggnader, släp, försäkringar, bränsle, däck och andra slag av förnödenheter och tjänster
 • ekonomiskt betungande och praktiska svårigheter att följa den senaste digitala utvecklingen inom logistiken, och att utrusta fordonen och chaufförerna enligt detta
 • svårigheter att ordna och organisera vidareutbildning för chaufförer och övrig personal

Som avtalstrafikant för Powder-Trans kan du koncentrera dig på att driva dina fordon och de egentliga uppgifterna i företagsverksamheten, eftersom vi sköter…

 • försäljningsarbetet och ser till att ditt fordon har maximal last för varje uppdrag
 • trafikledningen så att fordonen används optimalt
 • bokningar så att tidsanvändningen av ditt fordon är den bästa möjliga
 • faktureringen för att få det bästa möjliga kassaflödet
 • att du hela tiden har möjlighet till moderna, miljövänliga och effektiva ekipage via gemensamma regelbundna och förmånliga inköp
 • förhandlingarna om inköp av försäkringar, bränsle, däck och andra förnödenheter, vilket ger dig betydande rabatter och goda villkor
 • om att dina fordon och utrustningen på ekipagen har ett enhetligt utseende, bästa kvalitet och den senaste digitala tekniken
 • om att chaufförerna får aktuell utbildning i miljövänlig, effektiv, säker och kvalitativ körning, samt har en enhetlig och representativ klädsel och utrustning till sitt förfogande