Normalt mot sommaren

Nyheter

Normalt mot sommaren

Första halvåret 2020 börjar närma sig sitt slut och vi har den ofta så efterlängtade sommaren redan på gång med hittills ett vackert väder på de flesta håll i våra länder. Det har varit ett mycket exceptionellt första halvår med en coronakris som ändrat på det mesta i våra samhällen i nästan hela världen. För transportbranschen har inverkan varit rätt varierande. När det gäller persontransporterna har coronakrisen lett till mycket stora förändringar med i stort sett helt avstannad verksamhet för de flesta. Inom godstransporterna har inverkan varit mera varierande med betydande minskning av uppdrag på en del håll, men inom de flesta sektorer har godsvolymerna hållits nästan på normal nivå och även ökat för några enskilda sektorer. För bulktransporternas del och Powder-Trans koncernen har vi haft en nästan normal nivå på våra godsflöden och även i övrigt kunnat upprätthålla nästan normal omfattning på verksamheten.

                     

                      För att värna om personalens och våra kunders säkerhet och hälsa vidtog vi genast i början av krisen omfattande åtgärder som vi upprätthållit nu i flera månader. Det har varit fråga om arbete på distans för våra kontorsanställda, minimerade fysiska kontakter i chaufförernas verksamhet hos kunder och även i övrigt, distansmöten med samarbetspartners, utvidgad och för alla tillgänglig hand- och övrig hygien osv. Och med dagens facit förefaller vi ha lyckats bra med detta arbete eftersom vi inte haft ett enda sjukdomsfall bland våra omkring 200 medarbetare. Vi har förmodligen enligt kundresponsen lyckats på alla sätt upprätthålla en normal servicenivå och leveranssäkerheten har varit på samma nivå som vanligt och allt har förlöpt utan problem för kunderna och oss. Tack till er alla, chaufförer och annan personal, kunder och övriga samarbetspartners för detta!

 

                      Även nästan samtliga evenemang och tillställningar har inhiberats till följd av coronakrisen. Så gick det också för vår planerade invigning av de nya utvidgade lager- och serviceutrymmena i Lundo. Det har förstås inte hindrat oss från att ta dessa i bruk för att ännu bättre och mångsidigare än tidigare kunna betjäna våra kunder. Förutom utvidgade lagerutrymmen på 2 200 kvm har även företagets egen verkstad på området byggts till med c. 600 kvadratmeter. Med större lagringsutrymmen kan vi nu med mycket större kapacitet ta emot och lagra produkterna.

 

                      Vi har nu kapacitet att ännu bättre än tidigare ta emot godset till lagret enligt kundens tidtabell och övriga önskemål. En fördel med det nya lagret är även att inkommande produkter kan tas emot i större enhetslaster såsom i form av containertransporter. Nu är det också möjligt för oss att i större omfattning än tidigare erbjuda säkerhetslagring för produkter. Ur miljösynpunkt har de nya utrymmena även flera fördelar. Även effektiv sortering, återvinning och deponi av avfall samt packning och retur av storsäckar om kunden vill återanvända storsäckarna har beaktats i planeringen av den nya hallen.

 

                      Det långsiktiga miljöarbetet har fortsatt under år 2020 och vi har ökat användningen och även infört flera alternativa bränslen som drivmedel för våra fordon. För fastigheternas del har vår fortsatta satsning på att förbättra miljön inneburit bland annat luft-vattenpump till kontoret och luftvärmepumpar till verkstadsutrymmena för en ännu bättre energiåtervinning. Över 40 procent av vår elkonsumtion producerar vi nu med egen solenergi. Vi har även blivit medlem i Operation Clean Sweep, som är ett internationellt program för att utveckla värdekedjan för plastgranulat och minimera dess påverkan på miljön vid hanteringen.

 

                      Och till invigningen får vi återkomma senare då coronaläget hoppeligen lugnat sig och vi kan återgå till mera normala verksamhetsformer överlag. Före det tar vi självfallet emot våra kunder och samarbetspartners för att bekanta sig med våra nya utrymmen och serviceformer. Det är bara att kontakta oss och komma överens om besök i mindre skala. Välkommen till Lundo när det passar er!

 

                      Marknadsläget ser för närvarande rätt tillfredsställande ut och när vi förmodligen snart kan uppnå ett öppnare samhälle igen efter att coronakrisen mattat av, så har vi ett bra andra halvår i sikte för branschen och inte minst Powder-Trans koncernen. Vi kommer under andra halvåret att inleda några betydande kontrakt som vi ingått med våra befintliga och nya kunder. Och för att säkerställa den verksamhet som kunderna värderat när de valt oss till sina leverantörer kommer vi att göra vårt allt så att de också skall kunna vara lika nöjda med oss som våra nuvarande kunder och kontrakt inneburit.

 

                      Trots dessa annorlunda tider och troligen på många sätt annorlunda sommar vi har detta år, så vill jag önska våra kunder, samarbetspartners och personal en skön sommar. Nu när en del evenemang och träffar som vi brukar uppleva under sommarmånaderna förmodligen uteblir, så skall vi passa på att kanske i en ännu större utsträckning än tidigare njuta av den vackra nordiska natur vi har omkring oss.

 

Njut alla av sommaren!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kiva, että haluat kommentoida artikkeleita. Muista kuitenkin hyvät käytöstavat ja se, että olet itse vastuussa kirjoituksestasi.