Sommarhälsning

Nyheter

Sommarhälsning

Marknadsläget visar tecken på nedgång

Ett trots omständigheterna ännu rätt bra marknadsläge inom branschen gjorde att Powder-Trans kan blicka tillbaka på en stabil utveckling av verksamheten under första halvåret 2023. Men en skenande inflation och höjda räntor har inte passerat obemärkt heller i vår bransch, där det speciellt inom byggbranschen märks en nedgång. Utmaningarna har varit och kommer förmodligen inom den närmaste tiden att vara många för vårt företag, transportbranschen och samhället i sin helhet.

Om än bränslepriserna sjunkit från de rekordhöga nivåerna vi hade tidigare, så har det inte inneburit någon lättnad på grund av de i stället allt högre kostnaderna för tjänster och även högre personal- kostnaderna hittills under år 2023. Det finns fortfarande ett lönsamhetsproblem i branschen, vilket kräver höjda frakter för att återfå möjligheterna att utveckla transporterna, inte minst mot framtidens miljö- och klimatmål.

Powder-Trans är samtidigt inne i en betydande utvecklingsfas för sin verksamhet. Såsom vi också tidigare strävat till att vara ett ledande företag i branschen har vi, nu även i dessa tider, strävat till att vara bland de främsta när det gäller utvecklingen och förberedelser inför framtida utmaningar. Vi har under senaste halvåret förstärkt vår organisation på alla fronter och inom ekonomi- och lagerfunktionerna även infört nya system för en bättre och effektivare verksamhet. Detta har vi kunnat göra tack vare den tidigare positiva utvecklingen vi sett på marknaden med utökade uppdrag och de förnyade och i många fall mera omfattande avtal vi kunnat ingå med våra kunder.

Trots den oro för framtiden, som präglar världen och vårt samhälle idag, tror vi att Powder-Trans även delvis med hjälp av gjorda investeringar för framtiden skall som tidigare vara en ledande samarbetspartner för våra kunder och ge en effektiv och flexibel service oberoende av marknadsläget. Vi arbetar även med en strategi för resten av 2020-talet med flera nya satsningar med kunden och vårt gemensamma bästa i fokus.

En riktigt bra och avkopplande sommar!

Fredrik Blomqvist

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kiva, että haluat kommentoida artikkeleita. Muista kuitenkin hyvät käytöstavat ja se, että olet itse vastuussa kirjoituksestasi.