Carl-Johan Blomqvists stipendium kan igen sökas

Nyheter, Yleinen

Carl-Johan Blomqvists stipendium kan igen sökas

Det ifjol instiftade Carl-Johans Blomqvists stipendium kan nu sökas. Stipendiet utdelas på basen av ansökningar till en person eller grupp som studerar eller i övrigt befrämjar transportbranschen i Finland.

De tre mottagarna av stipendiet när det utdelades första gången var studeranden inom logistikutbildningen Atte Hellbom (i mitten), och läroavtalsstuderanden Ayyoub Mohammadamini (t.h.) här på bild tillsammans med Powder-Trans styrelseordförande Carl-Johan Blomqvist. Även yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) tilldelades ett stipendium, som de beslöt tilldela en av skolans studerande, logistikingenjörstuderande Teemu Kauhanen.

Det är nu andra året detta stipendium, som instiftades i samband med PowderTrans 50-årsjubileum år 2022, kommer att utdelas. Stipendiet utlyses nu att sökas senast den 27.11.2023 och kommer att utdelas i början av nästa år till den valda mottagaren eller mottagarna. Mottagaren av stipendiet utses årligen på basen av inkomna ansökningar eller enligt stipendiekommitténs eget val av mottagare även utan ansökan. Kriterier för att få stipendiet är att personen/personerna utbildar sig till yrken/utbildning inom transportbranschen eller annars har gjort någon betydande insats för att främja transportbranschen och kännedomen om den.

Mottagare av stipendiet när det utdelades första gången var två studeranden inom chaufförs- och montörsutbildningen samt en yrkeshögskola som fördelade stipendiet vidare till en av sina studerande.

Ansökningar jämte motiveringar för mottagandet av stipendiet skall inlämnas i enlighet med föreskrifter på Powder-Trans hemsida, där det även finns en ansökningsblankett. Valet av stipendiemottagaren/-mottagarna görs av en stipendiekommitté bestående av personer som representerar utbildningsinstitutioner inom transportbranschen, polismyndigheterna och andra funktioner med anknytning till transportbranschen och media inom transportbranschen samt representanter för företaget Powder-Trans och familjen Blomqvist. Stipendiekommittén, som i år förrättar valet av stipendiemottagare kommer att bestå av följande personer: biträdande rektor Juha Jokinen, yrkesinstitutet Novida, logistikutbildare och tidigare överkonstapel inom tunga trafikens övervakning Vesa Roima, chefredaktör Jouni Hievanen, transporttidningen Ajolinja, företagsrådgivare inom transportbranschen Sture Holm, verkställande direktör Fredrik Blomqvist, operativ direktör Christian Blomqvist samt styrelseordförande Carl-Johan Blomqvist.

Stipendiets storlek är totalt 2 000 euro utdelat som ett eller fördelat på flera stipendier en gång per år vid årsskiftet.