Powder-Trans får nya landschefer

Nyheter

Powder-Trans får nya landschefer

Powder-Trans koncernen får nya operativa landschefer för verksamheten i Finland respektive Sverige.

Rickard Haglund (t.v.) och Robin Rosenberg blir nya operativa chefer i Sverige och Finland.

Genom förändringen får Powder-Trans en tydligare organisation. Till landschefer har utnämnts Robin Rosenberg för Powder-Trans Finland och Rickard Haglund för Powder-Trans Sweden. Koncernchef för hela Powder-Trans koncernen och verkställande direktör för de landspecifika bolagen är fortsättningsvis Fredrik Blomqvist.

Utnämningarna av egna chefer för de operativa verksamheterna i de två länderna är ett steg mot en tydligare koncernorganisation, som strävar till att ytterligare samordna verksamheten, utöka serviceutbudet för kunderna och förenhetliga företagsstrukturerna, konstaterar koncernchef Fredrik Blomqvist.

Utnämningarna av Robin Rosenberg och Rickard Haglund sker från 1.1.2024.