Drivmedelstillägg 2022

Finland

Vi tillämpar drivmedelstillägg enligt Statistikcentralens index Trailerkombinationer  (Taul 5) bränsle (kolumn F). Drivmedelstillägget regleras den 1:a varje månad.

2022

Index

DMT

Januari
134,9
5,4%
Februari
131,8
4,6%
Mars
145,5
8,2%
April
152,6
10,4%
Maj
177,2
18,9%
Juni
176,5
18,5%
Juli
181,6
20,4%
Augusti
199,9
27,6%
September
177,7
18,8%
Oktober
168,7
15,6%
November
167,6
15,2%
December
179,0
19,1%

Sverige

Vi tillämpar drivmedeltillägg enligt SÅ index K92SÅ0900. Drivmedeltillägget regleras den 1:a varje månad.

2022

Index

DMT

Januari
566,4
4,7%
Februari
603,0
6,9%
Mars
644,1
9,4%
April
713,8
16,4%
Maj
750,3
19,4%
Juni
722,3
16,8%
Juli
775,7
21,6%
Augusti
788,8
22,6%
September
737,7
18,0%
Oktober
731,3
17,3%
November
806,8
24,0%
December
781,3
21,6%