Drivmedelstillägg 2023

Finland

Vi tillämpar drivmedelstillägg enligt Statistikcentralens index Trailerkombinationer  (Taul 5) bränsle (kolumn F). Drivmedelstillägget regleras den 1:a varje månad.

2023

Index

DMT

Januari
168,6
15,3 %
Februari
151,9
9,8 %
Mars
165,6
14,1 %
April
157,4
11,4 %

Sverige

Vi tillämpar drivmedeltillägg enligt SÅ index K92SÅ0900. Drivmedeltillägget regleras den 1:a varje månad.

2023

Index

DMT

Januari
725,9
16,6 %
Februari
730,6
16,8 %
Mars
696,5
13,9 %
April
671,4
11,9 %