Drivmedelstillägg 2023

Finland

Vi tillämpar drivmedelstillägg enligt Statistikcentralens index Trailerkombinationer  (Taul 5) bränsle (kolumn F). Drivmedelstillägget regleras den 1:a varje månad.

2023

Index

DMT

Januari
-
-

Sverige

Vi tillämpar drivmedeltillägg enligt SÅ index K92SÅ0900. Drivmedeltillägget regleras den 1:a varje månad.

2023

Index

DMT

Januari
-
-