Drivmedelstillägg 2023

Finland

Vi tillämpar drivmedelstillägg enligt Statistikcentralens index Trailerkombinationer  (Taul 5) bränsle (kolumn F). Drivmedelstillägget regleras den 1:a varje månad.

2023

Index

DMT

Januari
168,6
15,3 %
Februari
151,9
9,8 %
Mars
165,6
14,1 %
April
157,4
11,4 %
Maj
155,2
10,7 %
Juni
148,3
8,5 %
Juli
141,4
6,6 %
Augusti
144,7
7,5 %
September
146,7
8,1 %
Oktober
159,0
11,7 %
November
166,9
14,3 %
December
164,0
13,2 %

Sverige

Vi tillämpar drivmedeltillägg enligt SÅ index K92SÅ0900. Drivmedeltillägget regleras den 1:a varje månad.

2023

Index

DMT

Januari
725,9
16,6 %
Februari
730,6
16,8 %
Mars
696,5
13,9 %
April
671,4
11,9 %
Maj
655,1
10,5 %
Juni
622,1
8,1 %
Juli
638
9,2 %
Augusti
649,9
10,1 %
September
706,8
14,5 %
Oktober
760,1
18,9 %
November
752,7
18,2 %
December
715,9
15,1 %