Powder-Trans förnyade fordonsflottan

Nyheter

Powder-Trans förnyade fordonsflottan

Powder-Trans koncernen har under fjolåret fortsatt investera i nya moderna ekipage för alltmer miljövänliga och hållbara bulktransporter i Norden. Under året har fordonsflottan förnyats med 20 nya fordon. Därtill kommer en serie på fem nya släp snart att levereras till bolaget.

     Vi strävar hela tiden efter att optimera vår verksamhet för att uppnå den minsta möjliga miljö-påverkan av transporterna, konstaterar vd Fredrik Blomqvist. Ett viktigt steg i detta arbete är att årligen förnya en betydande del av fordonsflottan. På detta sätt kan vi även vara i framkant när det gäller den senaste tekniken i branschen, tillägger han. 

     Av Powder-Trans koncernens totalt 115 fordon i regelbunden trafik är idag alla av de högsta miljöklasserna Euro 6 och Euro 5, huvudsakligen Euro 6, som utgör över 80 procent av fordonen. 

     En ständigt minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp tack vare de nya fordonen är en betydande del av detta arbete. Men även utbildning av chaufförerna i ekonomisk och miljövänlig körning ingår i Powder-Trans miljösatsningar. I fastigheterna har man monterat solpaneler för en allt högre självförsörjningsgrad för energin. De nya lagerutrymmena, som nyligen togs i bruk, möjliggör bättre återvinning av förpackningsmaterial inom transporterna av bulkmaterial. Även alternativa drivmedel, såsom HVO-diesel, och sedan ifjol också fordon som drivs med LNG/LBG-gas, utgör viktiga delar av miljöarbetet för hållbarare bulklogistik.

     För att transportbranschen ska uppnå EU:s klimatmål för transporterna framtill år 2030 behövs fortsatta investeringar i nya fordonsekipage och teknik samt nya logistiska lösningar, konstaterar Fredrik Blomqvist. Han påpekar att Powder-Trans har som målsättning att vara bland de främsta i sin bransch i Norden inom denna utveckling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kiva, että haluat kommentoida artikkeleita. Muista kuitenkin hyvät käytöstavat ja se, että olet itse vastuussa kirjoituksestasi.