Powder-Trans nu även namnet i Sverige

Nyheter

Powder-Trans nu även namnet i Sverige

Bulklogistikföretaget Powder-Trans som redan i tiotals år haft omfattande verksamhet även i Sverige, kommer under 2021 att införa sitt företagsbrand Powder-Trans heltäckande också i Sverige. Företagets dotterbolag BulkTEAM AB byter namn till Powder-Trans Sweden AB. Förändringen kommer att ske successivt under detta år.

 Powder-Trans logon blir i framtiden en allt vanligare syn på de svenska vägarna när dotterbolaget BulkTEAM byter namn till Powder-Trans.

     Powder-Trans koncernen började trafiken på Sverige redan år 1982 och grundade ett dotter-bolag i Sverige år 2009. År 2014 inträdde Powder-Trans som hälftenägare i det nygrundade svenska bulklogistikföretaget BulkTEAM AB. Sedan år 2019 har Powder-Trans varit ensamägare till BulkTEAM och det svenska bolaget har varit ett dotterbolag i koncernen. 

     Med denna utveckling av vår verksamhet i Sverige, som även inrikes i Sverige idag svarar för en tredjedel av hela koncernens transport- och övriga logistikuppdrag, är det en naturlig utveckling att vi samlar all vår nordiska verksamhet under samma brand. På detta sätt kan vi även förtydliga vår helhetsverksamhet mot våra kunder, konstaterar Powder-Trans koncernens vd Fredrik Blomqvist. Detta kommer att förstärka vår närvaro som ett nordiskt bolag och våra framtida satsningar i Sverige, tillägger han. 

     Namnändringen på skyltar, fastigheter och fordon kommer att genomföras successivt under hela år 2021. Bolagets egen fordonsflotta har redan haft både Powder-Trans och Bulk- TEAM-branding. Förutom den nya brandingen kommer underleverantörernas fordon såsom hittills att ha sitt eget åkeris branding. Powder-Trans logon och den nyligen i bruk tagna sublogon PT kommer i allt större grad att synas även på dessa fordon. BulkTEAM-namnet kommer att fasas ut, men kvarstår som ett binamn till Powder-Trans Sweden AB. 

     Namnändringen kommer inte att inverka på verksamheten, utan verksamheten mot kunderna, såsom även personalen och kontakterna till bolaget fortsätter på samma sätt som i Bulk- TEAM AB. 

  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kiva, että haluat kommentoida artikkeleita. Muista kuitenkin hyvät käytöstavat ja se, että olet itse vastuussa kirjoituksestasi.