Sommarhälsning

Nyheter

Sommarhälsning

Kriserna avlöser varandra

Efter att den ihärdiga pandemin börjat släppa sitt grepp om världen såg vi alla fram emot en positiv utveckling. Men kriserna förefaller avlösa varandra i världen och nu står vi mitt i konsekvenserna av ett krig i vårt närområde. Följderna av denna kris är för transporterna mycket mera påtagliga än vad pandemins verkningar var. Bränsleprisernas rusning på marknaden har ställt branschen i en sällan skådad situation med oerhört kraftigt höjda kostnader. Och en ännu rådande komponentbrist har även den sin klara inverkan på branschen. 

 Fastän vi i Powder-Trans lyckats klara av ett flertal kriser och problem rätt bra så stod vi också något handfallna inför de kraftigt höjda bränslepriserna. Med vår verksamhet har det stor inverkan på våra kostnader. Nu efter de inledande månaderna har vi i samråd med våra kunder ändå kunnat uppnå en bättre balans i kostnadsstrukturen och ser trots allt med tillförsikt på framtiden. Tack för det till våra kunder och andra samarbetspartners. 

 En glädjande god efterfrågan på våra tjänster har inneburit ökad kapacitetsbehov som vi klarat av trots förseningar i fordonsleveranserna. Miljöarbetet fortsätter och när vi får alla nya fordon i trafik under detta år betyder det att vi uppnår en viktig målsättning i miljöarbetet då 100 % av våra fordon är av högsta Euro 6 klass. 

Vi har på våren kunnat fira rätt omfattande festligheter för att bolaget uppnått en ålder av 50 år. Kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners, den stora allmänheten och personalen kunde under tre dagars festligheter besöka oss. Och uppslutning var stor, vilket vi är glada över, och vi kan bara säga: tack för besöket, hoppas ni trivdes! Tack även till alla som kommit ihåg vårt jubileum även på andra sätt. Och för att inte alla de 50 åren någon gång skall falla i glömska utgav vi en omfattande historikbok om vår verksamhet och branschen under dessa år. 

Trevlig sommar och semester nu när vi kan tillbringa en sommar såsom förr!