Carl-Johan Blomqvists stipendium gick till logistikstuderande i Sverige och Finland

Nyheter, Yleinen

Carl-Johan Blomqvists stipendium gick till logistikstuderande i Sverige och Finland

Powder-Trans grundare och styrelseordförande Carl-Johan Blomqvists stipendium har nu utdelats för andra gången. Stipendierna gick denna gång till logistikstuderande såväl i Sverige som i Finland. Mottagare är en person inom chaufförsutbildningen, en yrkeshögskola, som förmedlar sin del av stipendiet till någon av sina studerande i Finland, och två vuxenstuderande inom logistik i Sverige.

Från vänster styrelseordförande Carl-Johan Blomqvist överräcker stipendiet till Robin Laine, en av årets fyra stipendiater. T.h. HR-direktören Christian Blomqvist.

Det 2 000 euro stora årliga stipendiet fördelades av stipendiekommittén denna gång till fyra mottagare. Mottagarna av stipendiet i år är Robin Laine, som är studerande inom chaufförsutbildningen vid Salo yrkesinstitut I Finland och vuxenstuderandena inom logistik i Sverige Malin Nordman och Pernilla Olsson, som båda studerar vid Yrkeshögskolan SKY i Örebro. Det fjärde stipendiet gick till logistikutbildningen i Sataedu i Vittis (Huittinen) i Finland. Skolan får fördela stipendiesumman enligt egen bedömning till någon av sina studerande.

Stipendiekommittén ville vid valet av årets stipendiemottagare betona mottagarnas stora intresse för transportbranschen, som även i Sverige kan studeras delvis på distans och därmed möjliggör vuxenstudier, vilka två av stipendiemottagarna utför. Två av mottagarna är därtill kvinnor, båda i Sverige där det är vanligare med kvinnliga studerande inom chaufförs- och logistikutbildningen än vad det är i Finland. Årets mottagare av den del av stipendiesumman som en läroinrättning får bestämma vem som får, gick till Sataedu i Vittis i Finland. Skolan är en känd och ansedd läroinrättning och redan dess föregångare Vittis vuxenutbildningscentral var en föregångare inom chaufförernas yrkesutbildning.

Stipendiet, som instiftades år 2022 till Powder-Trans grundare och nuvarande styrelseordförande Carl-Johan Blomqvists ära i samband med företagets 50-årsjubileum, är på totalt 2 000 euro och utdelas årligen på basen av inkomna ansökningar eller stipendiekommitténs egna förslag. Ansökningstiden för stipendiet är i november varje år och finns på Powder-Trans hemsidor och på bolagets sociala medier samt tillkännages även hos läroinrättningarna inom logistik både i Sverige och Finland.

Stipendiekommittén representerar både läroanstalter, polismyndigheter, media och övrig sakkunskap inom transportbranschen samt familjen Blomqvist. Kommitténs medlemmar är tidigare vice-rektor Juha Jokinen från yrkesinstitutet Novida, logistikbranschens utbildare och tidigare överkonstapel från tunga trafikens övervakning Vesa Roima, chefredaktör Jouni Hievanen från branschtidningen Ajolinja, transportbranschens företagsrådgivare och medlem i Powder-Trans styrelse Sture Holm samt från Powder-Trans verkställande direktör Fredrik Blomqvist, HR-direktören Christian Blomqvist och styrelseordförande Carl-Johan Blomqvist.