Powder-Trans gjorde första intermodala transporten på järnväg

Nyheter, Yleinen

Powder-Trans gjorde första intermodala transporten på järnväg

Powder-Trans har genomfört de första testerna med intermodala transporter av bulkekipage. Testerna med lyft av en bulktrailer till järnvägsvagn gjordes i april i Trelleborgs hamn i Sverige. Vid testet lyftes en bulktrailer i samarbete med Trelleborg hamn på TX Logistiks Nikrasa-plattform på järnvägsvagn.

Lyftet lyckades på alla sätt väl och utgör i framtiden ett av transportsätten för Powder-Trans, konstaterar Powder-Trans koncernchef Fredrik Blomqvist. Lösningen möjliggör ett ännu miljö­vänligare sätt än att enbart transportera på gummihjul och kompletterar därmed väl våra lång­variga strävanden mot en allt miljövänligare logistik, tillägger han.

Intermodala transportlösningar, där man transporterar en del av sträckan med gummihjul och sedan flyttar ekipaget över till järnväg för de längre transportsträckorna är ett miljövänligare komplement till enbart transporter med lastbilsdragna släp och ekipage.

Powder-Trans strategi är att utöka de intermodala transporterna framöver, men även att infö­ra också andra för bolaget nya transportsätt för bulklaster, berättar Fredrik Blomqvist. Hållbar­hetsfrågorna med ett starkt fokus på miljön är en allt igenom kvalitetsdrivande del av bolagets satsningar på såväl teknik som olika verksamhetsformer nu och i framtiden, påpekar han.

Den här transportformen utvecklas hela tiden hos Powder-Trans och idag kan bolaget erbjuda även olika kombinationer med ett flertal rederier. Exempelvis från Vasa kan man intermodalt transportera bulklaster till Tyskland och Italien. Trafiken till och från Vasa startar ännu inom maj månad.

Kontakta gärna vår försäljning så får du mera information om dessa transporter av
Petri Lammi,
e-post: petri.lammi@powder-trans.fi.,
telefon +358 20 779 2076
Michael Stertman,
e-post: michael.stertman@powder-trans.se, telefon: +46 (0)10 165 4201