Sommarhälsning

Nyheter, Yleinen

Sommarhälsning

Mindre volymer men redo för uppgång

Bulktransportmarknaden har under detta år gått ned en del med klart mindre volymer som följd. Detta märks speciellt inom byggsektorns transporter. Även i Powder-Trans har vi noterat en nedgång, som vi dock omedelbart började åtgärda med anpassning av vår transportkapacitet och andra sparåtgärder. Vi har dock hela tiden bibehållit en beredskap för högre volymer och är därmed klara för att uppsving, som kan komma rätt snart när ekonomin igen kommer i gång ordentligt.

Vår stora satsning på ett nytt ERP-system har tagit närapå stormsteg inom vår verksamhet och vi har ett starkt fokus på detta utvecklingsarbete. Vi ser fram emot att inom en nära framtid kunna nyttja vårt nya system till fullo och erbjuda våra kunder ett flertal nya tillämpningar. Glädjande i denna förnyelse är också att våra chaufförer upplever det nya systemet användarvänligt och att det kommer att underlätta deras arbete. Som helhet har införandet av det nya systemet, och det omfattande arbetet det inneburit, därmed förflutit väl.

Nu ser vi fram emot en för oss alla välförtjänt semesterperiod och sommar. Hösten kommer för Powder-Trans del att innebära intressanta nya projekt, som ingår i vår nyligen offentliggjorda strategi med sikte på år 2030, projekt som kommer att gynna oss alla, såväl personal som kunder och alla våra samarbetspartners.

Ha en fin sommar!

Fredrik Blomqvist